Benoeming nieuwe bestuurder

Fred Verboon is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe bestuurder van Stichting Vrijeschoolonderwijs Rijnstreek. Hij volgt Wiebe Brouwer op, die aan het eind van het afgelopen jaar vertrok. De 54-jarige Verboon studeerde bedrijfseconomie en marketing strategy. Vanaf 2000 werkte hij in leidinggevende functies. Verboon was ondernemer in de ICT branche en vanaf 2010 werkzaam bij de European School Heads Association waar hij de functie algemeen directeur vervulde.

De benoemingsadviescommissie heeft Verboon leren kennen als betrokken bij het onderwijs, gemotiveerd en ondernemend. Verboon zegt over zijn benoeming zelf ‘Vanuit de missie van de school dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is, wil ik graag samenwerken met medewerkers, leerlingen en ouders. Met eigentijds onderwijs en door oog te hebben voor elkaar.’ Verboon is getrouwd, vader van twee dochters en woont in Noordwijk.

Bernard Jacobs
Voorzitter Raad van Toezicht SVSR