Een belangrijk uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Op de vrijeschool staat dan ook de persoonlijke ontwikkelingsweg van uw kind centraal. Zowel het intellect, als de sociale en kunstzinnige kant wordt aangesproken. Deze visie past in het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner.

Kom kijken, luisteren, beleven!

Onze scholen

Mareland - Leiden

Vuurvogel - Zoetermeer

Ridderspoor - Alphen aan den Rijn