Sinds december 2019 is het bestuursmodel van onze stichting gewijzigd en is er een Raad van Toezicht benoemd.

Deze bestaat uit

Frans Ebskamp (voorzitter, portefeuille Identiteit)

John Molenaar (portefeuille Financiën)

Bernard Jacobs (portefeuille Bedrijfsvoering)

Lydia van Deelen (portefeuille Onderwijskwaliteit)

de RvT is te bereiken via mail: voorzitter@vsrijnstreek.nl

Wim Klapwijk is de bestuurder van de stichting en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting.

Als u een afspraak wilt maken met de bestuurder kunt u bellen met 071 5219015 of mailen bestuur@vsrijnstreek.nl

Statuten SVSR 2019


Voelt u zich door een medewerker van de stichting niet goed behandeld of heeft u raad nodig over een bepaalde kwestie dan kunt u contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersoon:

mw. Anita Hellemons: ahellemons@me.com

Zie verder

Regeling bij klachten

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode