Sinds december 2019 is het bestuursmodel van onze stichting gewijzigd en is er een Raad van Toezicht benoemd.

Deze bestaat uit

Bernard Jacobs (voorzitter, portefeuille Bedrijfsvoering)

John Molenaar (portefeuille Financiën)

Lydia van Deelen (portefeuille Onderwijskwaliteit)

de RvT is te bereiken via email: voorzitter@vsrijnstreek.nl

Vanaf 1-1-2022 is Wiebe Brouwer de bestuurder van de stichting en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. Mw. Elisabeth Steinmeijer is per 1-1-2022 bovenschools directeur.

Als u een afspraak wilt maken met de bestuurder of bovenschools directeur kunt u bellen met 071 5219015 of mailen bestuur@vsrijnstreek.nl

Statuten SVSR 2019


Voelt u zich door een medewerker van de stichting niet goed behandeld of heeft u raad nodig over een bepaalde kwestie dan kunt u contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersoon:

mw. Anita Hellemons: ahellemons@me.com

Zie verder

Regeling bij klachten

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode