pensionering bestuurder

Wim Klapwijk heeft in verband met zijn pensionering zijn werkzaamheden als bestuurder per 1 januari beëindigd. In de afgelopen periode heeft hij met hart en ziel gewerkt aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de drie vrijescholen in Leiden, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn. Wij zullen zijn grote betrokkenheid en liefde voor het vrijeschoolonderwijs missen. Als gedelegeerd bestuurder blijft hij wel aan de stichting verbonden met name voor zaken die op (her)huisvesting van onze scholen in Leiden en Alphen aan den Rijn betrekking hebben.   

In afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar een verdergaande samenwerking met de stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland hebben wij een tijdelijk bestuurder aangesteld in de persoon van de heer Wiebe Brouwer.  

Wiebe Brouwer zal worden ondersteund door een bovenschools directeur mw. Elizabeth Steinmeijer-van Ooijen die daarnaast ook directeur blijft van Vrije School Mareland te Leiden.